2019 оны 06 -р сарын 27 -ны өдөр. Одоо Улаабаатарт 05:48 цаг болж байна.
Хууль зүйн лавлах: 1900-1933     Хууль зүйн лавлах: 1900-1933     Хууль зүйн лавлах: 1900-1933     Хууль зүйн лавлах: 1900-1933    

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор баталсан "Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2018 оны 294 дүгээр тогтоолд тус тус заасны дагуу 2000 оны Шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, уг үнэлгээний үр дүнд "Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д тусгагдсан зорилтод нийцүүлж Шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого (2019-2026)-ын төслийг боловсруулж байна.

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

"Монгол улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг, семинар 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр боллоо.

Хэлэлцүүлгээр бодлогын баримт бичгийн төслийн зорилтуудын хоорондын нөлөөллийг үнэлэх, бодлогын баримт бичгийн төслийн зорилтуудын хэрэгжилтэд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх, тэргүүлэх зорилтыг тодорхойлох, бодлогын баримт бичгийн төслийг хэлэлцүүллээ.

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Хэлэлцүүлэг, семинарыг ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Үндэсний хөгжлийн газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хамтран зохион байгуулав.

Уг хэлэлцүүлэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүд, хуульч, эрдэмтэн судлаачид, ОУ-ын байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

"Монгол Улсын шүүхийн хөгжлийн дунд хугацааны бодлого”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа


 

Мэдээлэл: ШҮҮХИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГАЗАР

Сэтгэгдлүүд
Буцах
Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй