Хүсэлтийн загвар: Шүүхийн шийдвэр, захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай

Хууль зүйн зөвлөгөө

Оруулсан: 2018-11-06

 

....................................... шүүхэд хүсэлт гаргах нь:

 

.......   оны ... сарын ... өдрийн ... тоот шүүгчийн захирамжийг /шүүхийн шийдвэрийг/ хариуцагч сайн дураар биелүүлэхгүй байх тул  албадан гүйцэтгэх захирамж, гүйцэтгэх хуудасны хамт бичиж өгнө үү.

Хүсэлт гаргасан: .............

Утас: ....................

                        .......он….сар...өдөр

 

/Захирамж, шийдвэрийг эх хувь эсхүл нотариатаар батласан хувиар хавсаргана/

Буцах
Notice: Undefined variable: news_id in C:\xampp\htdocs\umguulul\advices.php on line 113
Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй