Нэхэмжлэлийн загвар: Гэрлэлт хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах тухай.

Хууль зүйн зөвлөгөө

Оруулсан: 2018-11-06

.............................................................. шүүхэд

нэхэмжлэл гаргах нь:

.... оны ....-р сарын ....-ны өдөр

 

Нэхэмжлэгч: ……………… овогт ……………………..

.....................аймаг, ...................сум, …........... хороо, …......... байр ,......…...тоот

Утас:…..............

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Гэрлэлт хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах тухай.

                Би ......................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................... бид хоёрын гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бусад тооцож өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд хавсаргасан баримт бичиг: /Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/

1. Нэхэмжлэл 1 хувь

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 70200

3. Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар 1 хувь

4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 хувь

5. Хорооны засаг даргын тодорхойлолт /ам бүлийн/

Нийт … хуудас материал  хавсаргав.

/Нотлох баримтыг эх хувиар нь эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө/

 

 

                           Нэхэмжлэгч:.................../                                       /

Буцах
Notice: Undefined variable: news_id in C:\xampp\htdocs\umguulul\advices.php on line 112
Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй