Хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ, өгүүлэл

ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕРРОРИЗМ ҮҮСЧ БУЙ УЧИР ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ БА ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Орчин үеийн терроризмыг үүсгэж буй улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёл, иргэншил, оюун санааны дотоод ертөнцөд гүн нэвтэрч, тэдгээрийн уялдаа холбоо, учир шалтгааныг тогтоохгүйгээр, учир шалтгааныг арилгахгүйгээр, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцохгүйгээр терроризмоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагаа  үр дүн муутай байх болно. Иймээс терроризмыг үүсгэж буй учир шалтгаан, холбогдох нөхцөл болон хүчин зүйлсийг нарийвчлан судлах нь түүнтэй тэмцэх, түүний аюулаас сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

“ШҮҮХЭЭС ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОХ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ”

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ШҮҮХЭЭС ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОХ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ

ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ: Улаанбаатар хотын орчны бохирдол- Усны бохирдол

...Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн салшгүй нэг хэсэг нь цэвэр усаар хангагдах эрх юм. Гол, мөрний усны химийн бүрэлдэхүүн, чанар тогтворгүй бөгөөд уур амьсгал, гадны хүчин зүйлийн нөлөөгөөр байнга өөрчлөгддөг байна.

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах нь

Иргэдийн мэдээлэл авах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх, эрх чөлөөг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйл, үндэсний хууль тогтоомж болон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлд тус тус баталгаажуулж өгсөн байдаг.

“ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА”

БЗД-ИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ДЭД ЗӨВЛӨХ Ц.ГАНТУЛГАБАТ:ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 17-Р БҮЛЭГТ ЗААСАН “ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА”-НЫ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ФРАНЦ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН ТӨРӨЛЖСӨН ХУУЛЬ ДАХЬ АЛЬТЕРНАТИВ ЖУРМЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

Монгол Улсын эрүүгийн процессын төрөлжсөн хуулиар прокурор эрүүгийг хэргийг хоёрхон замаар шийдвэрлэдэг бол Францын Улсын эрүүгийн процессын төрөлжсөн хуулиар прокурор эрүүгийг хэргийг гурван  замаар шийдвэрлэдэг байна. Гурван дахь зам нь альтернатив журам юм.

ШҮҮГЧИЙН ДОТООД ИТГЭЛ БА НОТЛОХ БАРИМТЫГ ҮНЭЛЭХ АЖИЛЛАГАА

Шүүх эрх мэдлийн нэр хүндийн нэг гол шалгуур нь шүүхийн шийдвэрийн бодит үндэслэл буюу шүүгчийн дотоод итгэлд тулгуурлаж тухайн үйл баримтад өгч буй эрх зүйн шинжлэх ухааны онол, хуулийн хэрэглээг хослуулан гаргасан хууль зүйн дүгнэлт бөгөөд шүүхийн шийдвэрийн хүч чадал нь тухайн шийдвэрийн хөдөлбөргүй байдал, шийдвэр хэлбэрэлтгүй хэрэгждэгт оршино. Энэ утгаараа шүүх нь тухайн шийдвэрлэж буй асуудлын нөхцөл байдлыг таамгаар хуульд нийцүүлэгч бус нийгмийн шударга ёсыг бодитойгоор хэрэгжүүлэгч, түүний бодит баталгаа болж байдаг.

"ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ" ЭМХЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ ОТГОН ДУГААР

Эрхэм шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан, хуульч, судлаач, уншигч Танаа мэдээлэл, арга зүйн "Шүүх эрх мэдэл” эмхэтгэлийн 2017 оны отгон дугаарыг толилуулж байна.

ГАДААД ОРНУУДЫН ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН ОНЦЛОГ

Өмнөх нийтлэлд Герман улсын эрүүгийн процессын онцлогийн талаар та бүхэнд толилуулсан билээ.  Энэ удаад   Судлаачид, хуулийн байгууллагын ажилтан, энэ чиглэлээр сурапцаж байгаа прокурор судлаачдаа зориулж Франц улсын эрүүгийн процессын онцлогын талаар оюуны мэдлэгт нь  нэмэр болгож   дараахь нийтлэлийг толилуулж байна.

"Эдийн засгийн гэмт хэрэг ба Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт" сургалтын гарын авлага

  Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Азийн хөгжлийн банктай хамтран "Шүүхийн сургалтын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр хүртэл 3 ээлжээр зохион байгуулсан "Эдийн засгийн гэмт хэрэг ба Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт сургалтад эрүүгийн хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн нийт 179 шүүгч оролцож, амжилттай өндөрлөсөн билээ.

      ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН  ХЭРЭГЖИЛТ  

УЕПГ-ын Сургалт, судалгааны төвийн судлаач нар шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн төлөв байдал, цаашид анхаарах асуудлын талаар цувралаар нийтлүүлж байгаа бөгөөд энэхүү өгүүллээр гэмт хэргийн хохирлын талаар зохицуулалтыг хөндсөн болно.

БУСДЫГ АМИА ХОРЛОХОД ХҮРГЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Бусдыг амиа хорлоход хүргэсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, нөлөөлөл болон 2002 оны Эрүүгийн хууль, 2015 оны Эрүүгийн хууль дахь зохицуулалт, давуу болон сөрөг тал, ялгаатай шинжид дүгнэлт хийлээ.

Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй