Хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ, өгүүлэл

ХҮНИЙ БЭЛГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СУЛ ТАЛ

2002 он Эрүүгийн хуульд хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдэх явцдаа бусдын биед хүндэвтэр, хүнд гэмтэл учруулсныг хүндрүүлэх шинжид авч үздэг байсныг 2015 оны Эрүүгийн хуульд оруулаагүй нь учир дутагдалтай болжээ.

Академик соёл ба эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигддаг нийтлэг шаардлагууд

Олон улсын түвшинд эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигддаг шаардлага нь академик соёлыг суралцах, энэ талаар өргөн ойлголттой байхыг шаардаж буй нэг хэлбэр тул энэ удаагийн дугаарт академик соёл ба эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигдах нийтлэг шаардлага

Засгийн газрын үйл ажиллагаа ба шүүхийн хяналт

Эрх мэдэлд хяналт шаардлагатай. Хяналтгүй эрх мэдэл буруугаар ашиглагдах боломжтой, буруугаар ашиглагдаж ирсэн туршлага ч дэлхий дахинд бий. Ялангуяа төрийн эрх мэдэлд энэ нь хамаарах юм. Төрийн үйл ажиллагаанд хараат бус бие даасан шүүхийн зүгээс хяналт тавих болсон нь ардчилсан, эрх зүйт төрийн нэн чухал ололт билээ. Иргэн, хуулийн этгээд төрийн эрх мэдлийг нэн түрүүнд гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас мэдэрдэг. Төрийн захиргааны доод, дээд шатны байгууллага болон тэдгээрийн орой болох засгийн газар нь гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ. Захиргааны байгууллагын (= гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага) гаргасан акт эрхийг нь зөрчиж байна гэж үзсэн хэн ч тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа хуульд нийцэж буй эсэхийг шалгуулахаар шүүхэд хандах эрхтэй. Харин Засгийн газрын шийдвэрт хяналт тавих нь аль шүүхийн чиг үүрэг вэ?

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ “ОРОЛЦОГЧ БИШ” ОРОЛЦОГЧ БУЮУ “СЭЖИГТЭН”-ИЙ ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХБНГУ-ЫН ЭХХШТХ-ИЙН /STPO/ ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ “ОРОЛЦОГЧ БИШ” ОРОЛЦОГЧ БУЮУ “СЭЖИГТЭН”-ИЙ ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХБНГУ-ЫН ЭХХШТХ-ИЙН /STPO/ ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ЗААСАН “ХУЛГАЙЛАХ” ГЭМТ ХЭРЭГТ ОНОГДУУЛАХ ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН ҮР НӨЛӨӨНД ТАТГАЛЗУУЛАХ ОНОЛ (DETERRENCE THEORY) -ЫН ҮҮДНЭЭС ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД ЗААСАН “ХУЛГАЙЛАХ” ГЭМТ ХЭРЭГТ ОНОГДУУЛАХ ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН ҮР НӨЛӨӨНД ТАТГАЛЗУУЛАХ ОНОЛ (DETERRENCE THEORY) -ЫН ҮҮДНЭЭС ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРЭГ БА АВЛИГЫН ЭСРЭГ АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Авлигын гэмт хэрэг нь нийгэм болон эдийн засгийн байдлыг хүнд байдалд оруулаад зогсохгүй хувь хүний ухамсар, мөн чанарт нөлөөлөх замаар нийгмийг эмх цэгцгүй болгож, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулдаг бөгөөд үүнээс сэргийлэхийн тулд төрийн болон хувь хүний хүчин чармайлт хэрэгтэй гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ БУЦААХ ШҮҮХИЙН ЭРХ ХЭМЖЭЭ

Анхан болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүх хуралдаанаас хэргийг прокурорт буцаах шүүхийн эрх хэмжээг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хэрхэн авч үзэх нь улс төрч, хуульч, судлаачдын дунд ихээхэн маргаан дагуулсан сэдвийн нэг болсон тул энэ асуудлыг холбогдох хуулийн зорилго, зарчимд нийцүүлэн хэрхэн зохицуулах, тухайлбал прокуророос яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийн зүйлчлэл нь шүүх хуралдаанаар тогтоогдсон хэргийн нөхцөл байдалд тохироогүй буюу илт хөнгөдсөн, эсхүл мөрдөн байцаалтын шатанд нотлох баримтыг цуглуулж, бэхжүүлэх талаар хуульд заасан журмыг ноцтой зөрчсөн нь шүүхээс хууль ёсны ба үндэслэл бүхий шийдвэр гарахад сөргөөр нөлөөлөх тохиолдолд хэргийг прокурорт буцаах шүүхийн эрх хэмжээг сэргээн хуульчлах шаардлагатай эсэх талаар саналаа боловсруулж та бүхний анхааралд толилуулж байна.

ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕРРОРИЗМ ҮҮСЧ БУЙ УЧИР ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ БА ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Орчин үеийн терроризмыг үүсгэж буй улс төр, нийгэм, эдийн засаг, соёл, иргэншил, оюун санааны дотоод ертөнцөд гүн нэвтэрч, тэдгээрийн уялдаа холбоо, учир шалтгааныг тогтоохгүйгээр, учир шалтгааныг арилгахгүйгээр, нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тооцохгүйгээр терроризмоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх үйл ажиллагаа  үр дүн муутай байх болно. Иймээс терроризмыг үүсгэж буй учир шалтгаан, холбогдох нөхцөл болон хүчин зүйлсийг нарийвчлан судлах нь түүнтэй тэмцэх, түүний аюулаас сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

“ШҮҮХЭЭС ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОХ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ”

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ШҮҮХЭЭС ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛОХ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ

ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ: Улаанбаатар хотын орчны бохирдол- Усны бохирдол

...Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн салшгүй нэг хэсэг нь цэвэр усаар хангагдах эрх юм. Гол, мөрний усны химийн бүрэлдэхүүн, чанар тогтворгүй бөгөөд уур амьсгал, гадны хүчин зүйлийн нөлөөгөөр байнга өөрчлөгддөг байна.

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хангах нь

Иргэдийн мэдээлэл авах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх эрх, эрх чөлөөг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйл, үндэсний хууль тогтоомж болон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлд тус тус баталгаажуулж өгсөн байдаг.

“ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА”

БЗД-ИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ДЭД ЗӨВЛӨХ Ц.ГАНТУЛГАБАТ:ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 17-Р БҮЛЭГТ ЗААСАН “ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА”-НЫ ТУХАЙ

Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй