Хууль зүйн зөвлөгөө

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВАХ ШАТ ДАРААЛАЛ

ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН УРИХАД ЭХЛЭЭД ХААНА ХАНДАХ ВЭ? - Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтэс /АХШХХ/-т хандана.

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах

Энэ удаад та бүхэнд 100 хувийн дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани /ХХК/-ийг хэрхэн үүсгэн байгуулж, Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх талаарх зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж байна.  1.      Бэлтгэл үе шат:   -  УБЕГ-ын Хуулийн Этгээдийн Бүртгэлийн хэлтсийн 1, 2-р цонхноос хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. /Энэ цонхонд хандахын өмнө та өөрийн байгуулж буй компанид өгөх оноосон нэрийг сонгосон байх нь чухал. Оноосон нэрийн баталгаажилтын хуудсыг бусад хуулийн этгээдийн нэртэй давхардаагүй, бусдыг төөрөлдүүлэхээр ижил, төсөөтэй биш тохиолдолд олгодог.

Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй