Хууль зүйн зөвлөгөө

Орон сууцны талбай хэмжих стандарт.

Энэхүү стандартыг орон сууцны бодит талбайг хэмжихэд хэрэглэх бөгөөд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт заавал мөрдөх стандарт юм.

Үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдэл: тулгамдсан асуудал, хэтийн төлөв

Үндсэн хууль нь хүн төрөлхтний түүхэнд 200 гаруй жилийн түүхтэй бөгөөд Үндсэн хуулийн үүслийн уг сурвалж нь төр болон төрийн эрх мэдлийг хуулиар хязгаарлах гэсэн оролдлоготой холбоотой хэмээн үздэг.Хаант засгийн хэмжээгүй эрх мэдлийг хязгаарлах үзэл санаа нь үндсэн хуульт ёс үүсэх эх сурвалж болсон бол парламентын засаглалын эрх мэдлээ хэтрүүлэх, өөртөө илүү эрх мэдэл тогтоох үйлдэл, санаархал нь Үндсэн хуулийн хяналт бий болгох эх сурвалж болсон гэж үзэх үндэслэлтэй.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц

Үндсэн хуулийн үндсэн бүтцийн номлол бол аливаа Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалыг хөндөхгүй байх улмаар улс орны гол хуулийг ийм төрлийн оролдлогоос хамгаалах зорилготой номлол юм. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудал урьд, өмнөх үеэс илүү өргөн хүрээнд яригдаж байгаа өнөө цагт энэхүү номлолыг судлах, бусад орны туршлагаас суралцах нь чухал ач холбогдолтой юм.

Үндсэн эрхийн маргаан – Цэц шийдвэрлэх боломж, хандлага

Үндсэн хууль бол иргэн болон төрийн харилцааны үндсийг баталгаажуулан төрийн өөрийнх нь зохион байгуулалтыг тогтоож, эрх хэмжээ, төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг заагласан эрх зүйн хамгийн дээд хүчин чадалтай хууль байдаг. Иймд түүнийг хэлбэрэлтгүй хэрэгжүүлэх нь улс орнуудын хувьд нэн чухал асуудал болдог. Энэ зорилгын үүднээс Үндсэн хуулийг өөрийг нь хамгаалах, түүнийг баталгаатай хэрэгжүүлэхэд Үндсэн хуулийн хяналт хэрэгтэй болохыг тогтоосон билээ. Үндсэн хуулийг иргэд бус зөвхөн эрх мэдэлтнүүд зөрчих боломжтой. Иймд Үндсэн хуулийн хяналтын гол зорилт нь төр, түүний албан тушаалтан Үндсэн хуулийг гажуудуулахаас хамгаалахад оршдог.

Нэхэмжлэлийн загвар: Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Сураггүй алга болсонд тооцуулах тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Сураггүй алга болсонд тооцуулах тухай

Хүсэлтийн загвар: Шүүхийн шийдвэр, захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай

Хүсэлтийн загвар: Шүүхийн шийдвэр, захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Үрчлэлт хүчингүйд тооцуулах тухай.

Нэхэмжлэлийн загвар: Үрчлэлт хүчингүйд тооцуулах тухай.

Нэхэмжлэлийн загвар: Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахуулах тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Эрх хязгаарлах арга хэмжээ авахуулах тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Нас тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Нас тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох  тухай

Нэхэмжлэлийн загвар: Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох  тухай

Биднээс мэдээлэл авах

Шинэ мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч байхыг хүсвэл мейлээ бүртгүүлээрэй